Jak radzić sobie ze stresem

 

Scenariusz zajęć edukacyjnych
Temat: Stres – jak sobie z nim radzić ?
Czas: 2 h
Cele zajęć:
- poznanie różnych technik antystresowych,
- rozumienie konieczności przeciwstawiania się niekorzystnym wpływom różnych osób i sytuacji,
- dostrzeganie wpływu stresu, któremu ulegamy, na stosunki międzyludzkie i własne zdrowie.
Metody i techniki: pogadanka, burza mózgów, dyskusja,
Formy pracy; praca z grupa, praca w małych grupach
Pomoce i materiały: pisaki, arkusze papieru.
Przebieg zajęć

  1. Powitanie grupy, przedstawienie tematu i celu zajęć.
  2. Prowadzący prosi o wykonanie ćwiczenia przez grupę. Każdy uczestnik unosi w górę jedną rękę i przez 5 minut maksymalnie zaciska pięść i napina mięśnie, ćwiczenie przerywamy jeśli zaczyna drżeć ręka. Ćwiczenie to pokazuje reakcje organizmu na długotrwałe obciążenie bodźcem.
  3. Uczestnicy sporządzają wspólną mapę skojarzeń do hasła „stres”, jedna osoba zapisuje na arkuszu papieru odpowiedzi.

napięcie
negatywne emocje
złe odczucia
złość
przykre doznania
silne przeżycia
nerwowa reakcja
brak zdolności logicznego myślenia
zaburzenie emocji
silne uleganie emocjom itp.
4. Po omówienie podanych odpowiedzi prowadzący podaje definicje stresu i jego etapy.
Słownik języka polskiego podaje “stres – jest to stan mobilizacji sił organizmu będący reakcją na negatywne bodźce fizyczne i psychiczne, mogący doprowadzić do zaburzeń czynnościowych a nawet do schorzeń organicznych”.
Druga definicja: Stres jest to reakcja nieswoista na stawiane zadania.
Nieswoista – reakcja organizmu w sposób nie różnicujący.
Swoista – zindywidualizowana w zależności od bodźca.
Stres psychologiczny jest zwiększeniem wysiłku adaptacyjnego w związku zaburzeniem równowagi między jednostką a środowiskiem.
Etapy stresu:
etap alarmu – w sytuacji zagrożenia – adrenalina, mobilizacja sił (krótkotrwały pomaga w sytuacjach ekstremalnych)
etap obrony - walka lub ucieczka, maskujemy uczucia, tłumimy emocje, używki,
etap rezygnacji –poddajemy się, konsekwencje zdrowotne, choroby, nerwice.
5. Przyczyny stresu.
Uczestnicy tworzą listę różnorodnych przyczyn wywołujących w nas negatywne emocje, uczniowie w trzech grupach przygotowują odpowiedzi, następnie prezentują je przed grupą. Jedna osoba zapisuje na arkuszu papieru.
niepowodzenia w pracy
problemy ze zdrowiem
brak pracy
problemy materialne
przepracowanie i przemęczenie
kłótnia z sąsiadem
hałaśliwi sąsiedzi
przyjmowanie zbyt dużej liczby obowiązków itp.
przeciążenie pracą
zmęczenie nadmiarem bodźców
monotonia życia, rutyna
permanentne zmęczenie
Po prezentacji i dyskusji, prowadzący podsumowuje otrzymane wyniki pracy i omawia obszary i przyczyny, które mają wpływ na powstanie sytuacji stresowych.

Obszary, z których pochodzą przyczyny stresu:
Świat – wojny, konflikty, napięcia społeczne,
Poziom instytucjonalny – szkoła, zakład pracy, kontakty z instytucjami, bezrobocie,
Stosunki interpersonalne – konflikty z innymi, samotność,
Moje Ja – problemy wewnętrzne, osobowościowe.
Przyczyny stresu u uczniów:
Uczniowie:
„zbyt wiele i zbyt wcześnie”,
postrzeganie siebie,
wymagania szkolne,
relacje z nauczycielami, rodzicami, płcią przeciwną.
Oznaki stresu u uczniów:
niewłaściwe reakcje u uczniów,
złe wyniki w nauce,
łatwo wpada w przygnębienie, odrzuca pomoc,
przemoc wobec innych
Następnie uczestnicy spośród sporządzonej wcześniej listy przyczyn wybierają te, które dla nich samych stanowią najczęstsze źródło stresu i omawiają je na forum grupy.
6. Najczęstsze reakcje na stres:
Metodą burzy mózgów uczestnicy podają różne przykłady (najlepiej własne) reakcji na przykre wydarzenie, jedna osoba zapisuje odpowiedzi na arkuszu papieru.
wszczynanie kłótni
picie alkoholu
zamykanie się w sobie
obwinianie się
rezygnacja ze swoich potrzeb
lekceważenie innych
popadanie w pesymizm
obojętność
odrzucanie pomocy
obrażanie wyśmiewanie innych
rozpamiętywanie własnych błędów
poczucie niskiej wartości
sięganie po narkotyki
poczucie krzywdy
7. Sposoby radzenia sobie ze stresem.
Uczestnicy podają różne sposoby radzenia sobie ze stresem. Uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami, wymieniają różne sposoby na stres i oceniają ich skuteczność z własnego punktu widzenia. Jedna osoba zapisuje odpowiedzi na arkuszu papieru.
dobra muzyka
miłe towarzystwo
aktywny wypoczynek
rozmowy z przyjaciółmi
masaż
spacery
marzenia
gimnastyka
medytacje
relaks
zabawny film lub książka
dobra rozrywka
jasne pozytywne myślenie,
otrzymywanie i dawanie wsparcia,
poprawa zdrowia fizycznego,
relaksowanie się Następ
Następnie prowadzący podsumowuje dyskusję, uzupełnia odpowiedzi uczniów. Otrzymane wyniki można zapisać w tabeli według następujących kryteriów:
Po zakończeniu pracy uzyskane odpowiedzi możemy pogrupować i umieścić w tabeli wg poniższego wzoru:
Tabela: Sposoby radzenia sobie ze stresem


Zdobywanie wiedzy     Radzenie sobie z uczuciami i emocjami     Zdrowie fizyczne     Dbanie o siebie     Oderwanie     
rozmowy, zbieranie informacji, szukanie rad…
     rozmowy, krzyk, płacz, taniec, śpiew…     sport, spacery, ruch …     zakupy, kąpiel, sen, fryzjer, zioła, dobre jedzenie, małe przyjemności, terapia …     muzyka, kino, spotkania towarzyskie
z kolegami, zmiana otoczenia, wyjazd, TV …     

8. Zakończenie zajęć. Uczniowie podczas rundki kończą zdanie: Na zajęciach dowiedziałem się ......


Opracował:
Bogusław Dziedzic

 

Default Template for Easy Text To HTML Converter